Školní hokejbalové kroužky

Školní hokejbalové kroužky

Také v roce 2023 je možné se zapojit do náborového projektu „Hokejbalových kroužků“, které jsou pořádány v družinách základních škol. Vznik hokejbalových kroužků lze vnímat jako vyústění dlouhodobé spolupráce hokejbalových klubů se školami v konkrétních lokalitách České republiky.

Školní kroužky pomáhají klubům v jejich náborech. V rámci projektu je nutné uspořádat alespoň 15 lekcí hokejbalového kroužku za pololetí o minimální délce 75 minut. Kroužek je organizován v rámci družin, tzn. v čase 13:00 - 16:00 v areálu uvedené základní školy pro děti prvního stupně.

Myšlenka a cíle projektu:

  • Návaznost hokejbalových kroužků na náborovou činnost mládeže.

  • Systematické zapojování dětí do kategorií přípravky a minipřípravky.

  • Prezentace hokejbalu mládeže a mládežnických klubů na základních školách.

Od 1. 6. 2023 do 31. 10. 2023 odešle žadatel o podporu přihlášku do projektu pro školní rok 2023/2024 na emailovou adresu km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna.

Žádost o podporu bude obsahovat návrh osob, které za hokejbalový kroužekodpovídají, resp. jej budou vést (lektor hokejbalového kroužku).

Více informací v příslušné sekci školních projektů.